שלח ידו ב-

חיפושים הקשורים ל שלח ידו ב-: עצר ברוחו
תרגומים

שלח ידו ב-

dérober, voler