שלח בחזרה

תרגומים

שלח בחזרה

réexpédier, renvoyer