שלושה רבעים

תרגומים

שלושה רבעים

trois-quarts (3/4)