שלא בפניו

תרגומים

שלא בפניו

par contumace, en son absence