שלא בפניו

תרגומים

שלא בפניו

en son absence, par contumace