שכב חולה

תרגומים

שכב חולה

être alité, garder le lit