שיתף פעולה

תרגומים

שיתף פעולה

collaborer, coopérer