שיער בנפשו

תרגומים

שיער בנפשו

se figurer, s'imaginer