שינס מותניים

תרגומים

שינס מותניים

relever les manches, se mettre au travail