שימח את ליבו של-

תרגומים

שימח את ליבו של-

enchanter, faire plaisir, réjouir