שילם מכיסו

תרגומים

שילם מכיסו

payer de ses propres deniers