שיטח את בקשתו

תרגומים

שיטח את בקשתו

supplier, implorer