שיטח את בקשתו

תרגומים

שיטח את בקשתו

implorer, supplier