שיחת רחמיו

תרגומים

שיחת רחמיו

étouffer sa pitié, s'endurcir