שיבש הפעולה

תרגומים

שיבש הפעולה

saboter l'opération