שיבר את יוצרו

תרגומים

שיבר את יוצרו

se contenir, se retenir