שיבר את האוזן

תרגומים

שיבר את האוזן

faire comprendre