שטף את העניים

תרגומים

שטף את העניים

se rincer les yeux