שטח תחנוניו לפני-

תרגומים

שטח תחנוניו לפני-

supplier quelqu'un