שחרר אותו מתפקידו

תרגומים

שחרר אותו מתפקידו

relever de ses fonctions, licencier