שחק עמדה

תרגומים

שחק עמדה

pilonner une position