שחה נגד הזרם

תרגומים

שחה נגד הזרם

naviguer à contre-courant