שווה לכל נפש

תרגומים

שווה לכל נפש

à la portée de tous