שגה בחזיונות שווא

תרגומים

שגה בחזיונות שווא

se faire des illusions