שבת מכל מלאכה

תרגומים

שבת מכל מלאכה

cesser tout travail