שבר את צימאונו

תרגומים

שבר את צימאונו

étancher sa soif, se désaltérer