שבר את הצום

תרגומים

שבר את הצום

rompre le jeûne