שבר את העצם

תרגומים

שבר את העצם

se fracturer un os/membre