שבר את העול

תרגומים

שבר את העול

briser le joug, secouer le joug