שבר את המוסכמות

תרגומים

שבר את המוסכמות

violer les règles du jeu