שבעתיים

תרגומים

שבעתיים

sept fois plus, septuple (ʃivʔaˈtajim)
adverb
1. mathematics שילם שבעתיים
2. figurative עליכם להיזהר שבעתיים! המחדל הזה חמור שבעתיים.