שביעית

תרגומים

שביעית

septièmement, un septième (1/7e)