שב"כ

חיפושים הקשורים ל שב"כ: מוסד
תרגומים

שב"כ

(ʃaˈbak)
initials
military