שאל בשלומו של-

תרגומים

שאל בשלומו של-

demander des nouvelles de