שאל בעצתו של-

תרגומים

שאל בעצתו של-

consulter, demander l'avis de