שאל את נפשו למות

תרגומים

שאל את נפשו למות

souhaiter mourir