רתוק לעבודה

תרגומים

רתוק לעבודה

attelé au travail, rivé au travail