רעב למשהו

תרגומים

רעב למשהו

désirer, avide de, aspirer, assoiffé de