רכך את העור

תרגומים

רכך את העור

adoucir la peau