ריפה את ידיו של-

חיפושים הקשורים ל ריפה את ידיו של-: חמד לצון
תרגומים

ריפה את ידיו של-

décourager, démoraliser