ריסן את עצמו

חיפושים הקשורים ל ריסן את עצמו: טראומה
תרגומים

ריסן את עצמו

se refréner, se retenir