ריכך התנגדות

תרגומים

ריכך התנגדות

infléchir une résistance