ריכך את כעסו

תרגומים

ריכך את כעסו

apaiser sa colère