רחץ בניקיון ידיו

תרגומים

רחץ בניקיון ידיו

se démarquer, s'en laver les mains