רחץ בניקיון ידיו

תרגומים

רחץ בניקיון ידיו

s'en laver les mains, se démarquer