רחץ

תרגומים

רחץ

(ʁaˈxat͡s)
verb
present רוֹחֵץ (ʁoˈxet͡s) , future יִרְחַץ (jiʁˈxat͡s) , infinitive לִרְחֹץ (liʁˈxot͡s)
הגיינה
figurative