רחפו כל עצמותיו

תרגומים

רחפו כל עצמותיו

trembler de tous ses membres