רותק למיטה

תרגומים

רותק למיטה

être cloué au lit