רוצה לומר

תרגומים

רוצה לומר

cela veut dire, c'est à dire