רומם את רוחו של-

תרגומים

רומם את רוחו של-

remonter le moral de