רומם את הלב

תרגומים

רומם את הלב

exalter, enthousiasmer