רומם את הלב

תרגומים

רומם את הלב

enthousiasmer, exalter