רגל על רגל

תרגומים

רגל על רגל

un pied sur l'autre