רב את ריבו של-

תרגומים

רב את ריבו של-

défendre la cause de